Malai Matra Testo Hoki-Bhishan rai | Screennepal

Malai Matra Testo Hoki-Bhishan rai

MMS Entertainment Present’s

14184331_957404411055417_1681016562209165375_n
Song: Malai Matra Testo Hoki…
Album: Dharane Soltini (धराने सोल्टिनी)
Vocal: Bhishan Rai
Lyrics: Kajiman Yakshow Rai
Music: Ashok Rai
Camara/Direction: Yubaraj Rai
Edit: Mek Bdr Thapa

Artists: Leegesh & PreshikaFacebook Comment